GRILE MRU
1.Nivelul cererii pt bunurile si serviciile organizatiei sta la baza planificarii resurselor umane?
a. da
b. nu

2.La firma Turco SA sistemul de evaluare a performantelor se bazeaza pe o singura evaluare anuala.Eroarea cu cele mai mari sanse de aparitie in acest caz este:
a. efectul de halou
b.subiectivitatea
c. supraevaluarea performantelor/non-performantelor recente

3.Alegerea celui mai potrivit dintre candidati la ocuparea unui post se numeste:
a. selectie
b. recrutare
c. angajare

4. Stimularea performantelor individuale ca urmare a asigurarii unor perspective de promovare este un avantaj al:
a. selectiei pe baza de referinte
b. recrutarii interne
c. recrutarii externe

5. Produsul final al analizei postului este:
a. delimitarea postului
b. descrierea postului
c. crearea postului
d. determinarea postului

6. Faptul ca se bazeaza mai mult pe rezultate trecute decat pe aptitudinile cerute pe post este:
a. un avantaj al recrutarii interne
b. un avantaj al recrutarii externe
c. un dezavantaj al recrutarii interne
d. un dezavantaj al recrutarii externe

7.Fiind persoana cu care Mircea , seful de raion Food-Metro, colabora cel mai dificil, Nicu a fost uimit de castigarea concursului pt ocuparea noului post de sef de tura.La 2 luni dupa aceea , seful de magazin, sesizand incompetenta lui Nicu si cauzele alegerii lui pt acest post , a propus renuntarea la:
a. recrutarea externa
b. recrutarea interna
c. ocuparea posturilor prin concurs

8.Intre elementele care nu trebuie sa apara intr-un anunt de recrutare sunt:
a. firma care recruteaza
b. nationalitatea si religia candidatului real
c. avantajele oferite
d.nr de tel al directorului de resurse umane

9.Efectul de halou consta in evaluarea performantelor prin considerarea ultimei realizari, ea fiind mai aproape de momentul aprecierii?
a. da
b. nu

10.In recrutarea top managerilor se utilizeaza mai ales:
a. targul de posturi
b. publicitatea
c. head-hunting

11. Grupul de firme Omega Tehnoton a hotarat sa patroneze “Scoala profesionala de electricieni”.In felul acesta, pt grupul de firme:
a. recrutarea interna a electricienilor va deveni o regula
b. recrutarea externa a electricienilor va fi mai putin riscanta
c. recrutarea interna se va face prin anunturi puse la afisierele scolii mentionate
d. selectia electricienilor va incepe inaintea recrutarii

12. Elementele minime care trebuie sa apara intr-un anunt de recrutare sunt:
a. postul, responsabilitati, date de contact
b. firma, postul, profilul cautat, avantaje
c. postul, cerinte, ce trebuie trimis si unde
d. firma, responsabilul recrutarii, postul, avantaje, ce trebuie trimis si unde
e. postul, nr de telefon

13. Utilizarea retelei cunostintelor pt recrutarea externa este:
a. o dovada ca postul e deja dat
b. o dovada de lipsa de profesionalism
c. indicata pt posturile manageriale
d. interzisa prin lege
e. indicate in administratia publica si firmele de stat

14. Un criteriu de selectie este nediscriminatoriu doar daca:
a. este comunicat candidatilor prin anuntul de recrutare
b. este justificat de natura activitatilor din cadrul postului pt care se face selectia
c. este aprobat de conducerea firmei

15. Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de…din salariul de baza:
a. 35%
b. 55%
c. 75%
d. 100%

16.In realizarea descrierii postului ordinea corecta este:
a. se stabilesc obiectivele postului si apoi se det. responsabilitatile
b. se descriu principalele responsabilitati si apoi se scriu obiectivele postului
c. se scriu specificatiile postului si din ele se deduc obiectivul si responsabilitatile

17. Evaluarea posturilor:
a. se realizeaza lunar, pt a putea corela performanta cu salariul
b. se realizeaza zilnic sau saptamanal pt a putea realmente corela performanta cu salariul lunar
c. urmareste obtinerea unei structuri corecte a salariilor in organizatie
d. se poate realiza si anual, dand stabilitate raportului performanta / salariu

18. In modelul factorilor duali a lui F. Herzberg, salariul nu este factor:
a. igienic(extrinsec)
b. motivator(intrisec)

19. In procedura de selectie, utilizarea referintelor nu presupune implicarea candidatului ca si putator de informatii?
a. da
b. nu

20. Pt angajarea unui vanzator de magazine folosim:
a. teste de inteligenta abstracta
b. interviul
c. centre de evaluare

21. Recompensele insemnate duc intotdeauna la cresteri semnificative ale efortului si performantei?
a. da
b. nu

22. Recompensa pt un success bine identificat se acorda… (de) realizarea acestuia; oricum , foarte aproape de momentul obtinerii lui:
a. inainte
b. dupa

23. La selectia managerilor expatriati se testeaza foarte atent capacitatea de:
a. concentrare
b. mobilizare
c. adaptare

24.Care dintre afirmatiile urmatoare, referitoare la recrutarea externa, sunt adevarate:
a. presupune existenta unui sistem de informare privind posturile:afisaje, note serviciu, baza de date
b. tine cont in mod expres de schemele de cariera pt posturile vacante
c. este favorizata de dezvoltarea rapida a organizatiei

25. Pasul urmator dupa luarea deciziei de angajare este:
a. anuntarea in presa a incheierii concursului
b. integrarea pe post a noului angajat
c. aplicarea unui nou set de teste candidatului castigator
d. interviul aprofundat

26. Rata fluctuatiei personalului poate fi calculate ca /1 rata stabilitatii personalului
a. adevarat
b. fals

27. Autofotografierea este:
a. o metoda de evaluare a performantelor angajatilor
b. o metoda de analiza a postului
c. o tehnica de recrutare
d. o tehnica de identificare a elementelor matricii SWOT proprii, la angajare

28. Evaluarea performantelor este un proces care isi dovedeste la maxim utilitatea atunci cand:
a. evaluarea performantelor se face annual
b. recompensele sunt strict dependente de performanta obtinuta
c. sistemul de salarizare este in regie
d. aprecierea se face prin eseuri

29. Salariul fiecarui angajat nu este stabilit pe baza performantei sale in sistemul de plata:
a. in regie
b. in accord individual

30. La mijlocul carierei angajatii manifesta in special nevoi personale legate de:
a. competitie, autonomie si incurajare
b. echilibru, rezistenta la stress si valori familiale
c. transmiterea experientei , siguranta

31. Identificara si atragerea resurselor umane doritoare sa ocupe un post poarta denumirea de recrutarea de personal:
a. adevarat
b. fals

32. Analiza manageriala, tehnicile ergonomice si cele statice sunt metode de estimare a:
a. fluctuatiei de personal
b. necesarului de personal
c. ofertei de resurse umane
d. stabilitatii personalului

33. Realizarea unei structuri salariale care sa atraga, sa stimuleze sis a pastreze lucratorii cei mai buni este obiectivul activitatii de:
a. descrierea posturilor
b. evaluarea performantelor
c. evaluarea posturilor

34. In analiza postului, riscul de umflare a datelor si timpului de munca apare in:
a. interviu
b. autofotografiere
c. chestionar
d. observare

35. Masterul este o forma de dezvoltare:
a. la locul de munca
b.in afara locului de munca

36. Indentificarea comportamentelor ce determina performanta excelenta si cea slaba din activitatea angajatului este metoda:
a. apreciere prin eseuri
b. incidente critice
c. management prin obiective

37. Strategia de personal se realizeaza:
a. inaintea conceperii strategiei concurentiale
b. dupa conceperea strategiei concurentiale
c. independent de strategia concurentiala

38. Interviurile structurate presupun alegerea informatiilor din “povestirile” candidatilor despre munca si viata lor?
a. da
b. nu

39. Printr-un plan de recrutare se dau raspunsuri la o serie intreaga de intrebari.Care dintre intrebarile urmatoare nu au relevanta intr-un asemenea plan?
a. Care sunt categoriile de lucratori de care avem nevoie?
b. Cat putem cheltui cu recrutarea in acest an?
c. Cati manageri de RU vor lucra la plan?
d. Cati angajati din firma vor fi promovati?

40. In redactarea C.V.-ului nu este recomandata utilizarea unor expresii de tipul:
a. am incercat sa duc la bun sfarsit…
b. am realizat obiectivul privind

41. Alegeti perechile care completeaza corect enuntul urmator: “Conform teoriei factorilor duali, multunirea este data de…., iar satisfactia de…….”
a. realizari, responsabilitate
b. salarizare, responsabilitate
c. realizari, avansare

42. Pt orele suplimentare lucrate in vederea finalizarii inainte de termen a noului prototip, membrii echipei asteptau ca recompensa cateva zile libere.Managerul de proiect le-a oferit insa o credtere salariala, demotivandu-i. Greseala acestuia a fost ca nu a luat in calcul:
a. asteptarea
b. instrumentalitatea
c. valenta recompensei

43. Rata fluctuatiei personalului:
a. ia in considerare durata de serviciu a celor care pleaca
b. nu ia in considerare modificarea nr de angajati de la un an la altul
c. este egala cu nr de personal care a plecat intr-un an, raportat la nr celor care trebuiau sa plece

44. Universitatea Al.I.Cuza are 12 angajati in departamentul de personal si circa 2800 de angajati permanenti, plus circa 600 de colaboratori.De aceea putem spune ca:
a. departamentul de personal este supradimensionat
b. departamentul de personal este bine dimensionat
c. departamentul de personal este subdimensionat

45. Procesul de planificare a RU intr-o organizatie:
a. indentifica cererea de RU a organizatiei si asigura acoperirea acesteia
b. indentifica oferta de RU a organizatiei si asigura acoperirea acesteia
c. indentifica cererea de RU de piata si asigura satisfacerea ei partiala

46. Pt verificarea aptitudinilor salariatului la incheierea contractului individual de munca , pt un post managerial, se poate stabili o perioada de proba de cel mult…. zile.
a. 30
b. 60
c. 90

47. Conform Codului Muncii din 2003, perioada de proba nu constituie vechime in munca?

a. da
b. nu

48.Conceperea politicii de personal este, in cadrul MRU, o activitate:
a. strategica
b. de consultanta
c. operationala

49. Instruirea si perfectionarea personalului este, in cadrul MRU, o activitate:
a. strategica
b. de consultanta
c. operationala

50. “Fiecare post vacant va fi anuntat in interiorul firmei inainte de a i se face publicitate externa”.Care dintre afirmatiile urmatoare, referitoare la fraza de mai sus , sunt adevarate?
a. aceasta este o declaratie din cadrul politicii de personal
b. enuntul descrie recrutarea externa
c. candidatii interni vor fi mai bine pregatiti pt ocuparea postului.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

5 Comments on Modele grila MRU

  1. Buna! Poti sa-mi spui de unde sunt aceste grile…Eu sunt la ID si foarte multe grile nu le regasesc in manual…Exista o alta carte de unde se studiaza?
    MS!
    Cristina

    • Nu mai tin minte foarte multe de anul trecut…probabil le-am primit de la o colega, clar nu sunt in manual, daca erau nici nu le mai scriam aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.