Trebuie ales un hotel mai deosebit, de minim 4 stele. Proiectul va fi 100% practic, fara teorie.

Cap I. Prezentarea generala a hotelului

 • amplasarea hotelului
 • relatiile hotelului cu mediul extern (oferta, cererea si concurenta)

Cap II. Prezentarea serviciilor hoteliere

 • serviciul de baza
 • serviciile periferice
 • serviciile de baza derivate

Cap III. Prezentarea produsului hotelier ca parte a produsului turistic

 • pe scurt: elementele componente ale produsului turistic
 • pe larg: elementele componente ale produsului hotelier

Cap IV. Gestiunea suportului material

 • spatiile destinate clientelei
 • spatiile de serviciu
 • amplasarea spatiilor

Cap V. Functia rezervare

 • de prezentat modalitatile de rezervare la acest hotel
 • de descris serviciul front office conform schemei “Interactiunea dintre clienti si front office”

Cap VI. Functia personal

 • rolul operational
 • rolul relational
 • tipologia personalului (fise post: manager hotel, receptioner, bagajist, camerista, guvernanta)

Cap VII. Calitatea serviciilor in hotel

 • calitatea spatiala
 • calitatea alegerii
 • calitatea propriu zisa
 • calitatea relationala
 • plangerile clientilor

Cap VIII. Promovarea serviciilor hoteliere

 • pliant pentru hotel

Cap IX. Aspecte privind stabilirea tarifelor serviciilor oferite de hotel

Cap X. Gradul de ocupare si evolutia in functie de sezon

Bibliografie

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.