Trebuie ales un hotel mai deosebit, de minim 4 stele. Proiectul va fi 100% practic, fara teorie.

Cap I. Prezentarea generala a hotelului

 • amplasarea hotelului
 • relatiile hotelului cu mediul extern (oferta, cererea si concurenta)

Cap II. Prezentarea serviciilor hoteliere

 • serviciul de baza
 • serviciile periferice
 • serviciile de baza derivate

Cap III. Prezentarea produsului hotelier ca parte a produsului turistic

 • pe scurt: elementele componente ale produsului turistic
 • pe larg: elementele componente ale produsului hotelier

Cap IV. Gestiunea suportului material

 • spatiile destinate clientelei
 • spatiile de serviciu
 • amplasarea spatiilor

Cap V. Functia rezervare

 • de prezentat modalitatile de rezervare la acest hotel
 • de descris serviciul front office conform schemei “Interactiunea dintre clienti si front office”

Cap VI. Functia personal

 • rolul operational
 • rolul relational
 • tipologia personalului (fise post: manager hotel, receptioner, bagajist, camerista, guvernanta)

Cap VII. Calitatea serviciilor in hotel

 • calitatea spatiala
 • calitatea alegerii
 • calitatea propriu zisa
 • calitatea relationala
 • plangerile clientilor

Cap VIII. Promovarea serviciilor hoteliere

 • pliant pentru hotel

Cap IX. Aspecte privind stabilirea tarifelor serviciilor oferite de hotel

Cap X. Gradul de ocupare si evolutia in functie de sezon

Bibliografie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.