Ce este o teza de licenta/disertatie: lucrare scrisă prin care studentul trebuie să facă proba că are capacitatea de a trata ştiinţific un subiect.

Teza de licenta/disertatie este o demonstratie riguros argumentata, bazata pe:

 • capacitatea de a alcătui şi stăpâni bibliografia legată direct şi /sau tangenţial de un subiect
 • posibilitatea, ca pe baza documentării şi a analizei realităţii psihologice, de a decupa pertinent un aspect/componentă a acestei realităţi  – obiect pentru propria cercetare;
 • stăpânirea tehnicii muncii de cercetare probată de organizarea, desfăşurarea şi prezentarea propriei activităţi în acest sens.

Teza de licenta/disertatie nu este:

 • o compunere; o povestire; un eseu;
 • o colecţie de citate;
 • un inventar bibliografic;
 • un pretext pentru opinii personale pe o temă dată – oricât de interesante ar fi acestea –  ne-fundamentate pe fapte şi rezultate de cercetare;
 • o compilaţie;
 • o “marfă” obţinută contra cost;

Prin maniera de abordare o lucrare de licenta/disertaţie poate fi plasată pe un continuum, în care la o extremă s-ar afla lucrările strict teoretice, iar la cealaltă lucrări  strict experimentale:

“teoretică”      – o analiză a unui concept din MRU, a unui mecanism sau proces organizaţional, a evoluţiei unui domeniu MRU, etc., pe baza unei sinteze bibliografice exhaustive; miza este nuanţarea sau schimbarea accepţiunii curente acordată obiectivului cercetat sau, cel puţin, o sistematizare a direcţiilor şi tendinţelor a abordării acestuia.

“descriptivă” – o descriere a unei activităţi MRU, descriere sprijinită de observaţii sistematice, interviuri, studii de caz, analiză a  mărturiilor scrise sau a produselor activităţii etc.

“constatativă” – o identificare (“constatare”) a relaţiilor existente într-o anumită realitate organizaţională mai puţin cercetată, o “radiografie” a percepţiilor, relaţiilor de cauzalitate sau consecinţelor percepute subiectiv faţă de un anumit fenomen intra sau interorganizaţional, cercetare realizată pe un anumit eşantion /lot de persoane folosind interviuri,  chestionare de opinie,  scale de atitudini etc.

“investigativă” – o verificare a relaţiilor existente între anumite variabile ale unei realităţi organizaţionale, sub aspectul prezenţei, intensităţii şi semnificaţiei acestor relaţii, realizată pe un eşantion reprezentativ pentru o anumită populaţie, folosindu-se ca metode chestionare de opinie sau chestionare standardizate, scale de atitudini, teste psihologice, diagnoze organizaţionale etc.

“experimentală” – o verificare a prezenţei sau absenţei unei relaţii între două sau mai multe variabile, verificare realizată prin intermediul unor manipulări experimentale “de laborator”, cu controlul strict al variabilelor independente.

Majoritatea tezelor de licenta/disertaţie îmbină două sau mai multe dintre modurile de abordare prezentate. Această tipologie nu este perfectă şi nici exhaustivă, ea fiind prezentată doar in scop didactic, orientativ.

Voi continua cand am timp cu:

 • Structura unei teze de licenta/disertatie
 • Criterii de evaluare a unei teze de licenta/disertatie
 • Sugestii
 • Prezentarea unei teze de licenta/disertatie
 • Model de cuprins intr-o teza de licenta/disertatie

2 Comments on ghid licenta/disertatie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.