Proiecte economice in turism

Numele proiectului: Proiecte economice in turism – orasul pe care vi-l alegeti.

Cap I. Potentialul turistic natural

 • localizare, geologie, relief
 • clima
 • hidrografia
 • fauna si vegetatia
 • natura ocrotita

Cap II. Potentialul turistic antropic

1) potentialul turistic cultural si istoric

 • toate vestigiile arheologice, monumente istorice si de arhitectura
 • etnografia si folclorul zonei
 • muzee, case memoriale, institutii de cultura si arta

2) potentialul turistic tehnico economic si socio demografic

 • populatia si asezarile umane
 • institutiile sociale (case de copii, aziluri de batrani, etc)
 • centrele mestesugaresti si de prelucrare traditionala a produselor locale

Cap III. Infrastructura

1) Infrastructura generala

 • reteaua de transport si telecomunicatii
 • reteaua tehnico sanitara (spitale, policlinici, etc)
 • reteaua comerciala si de prestari servicii (numai magazinele mari)

2) Infrastructura turistica

 • structurile de primire turistica
 • infrastructura pentru servirea mesei
 • structurile de agrement
 • structuri balneo-climaterice
 • structuri de transport turistic

Bibliografie

Prezentarea se va realiza in format Power Point.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thanks for passing by↓1 Comment on Proiecte economice in turism

Leave a Reply

More in studiu
Structura unei teze de licenţă/disertaţie

De regulă o teză de licenta/disertaţie este constituită din patru părţi principale: I. Rezumatul are rolul de a descrie succint...

Close