Lucrarea de licenta/disertaţie se susţine public, în faţa unei comisii de specialitate.

Susţinerea se realizează în două etape: o primă etapă în care studentul expune succint rezultatele cercetării sale şi o a doua etapă în care are loc un dialog între membrii comisiei şi student. Studenţii vor pregăti din timp un rezumat al expunerii, care să nu depăşească 10 minute, în care să se refere la: titlul temei, motivaţia alegerii, legătura temei cu specializarea urmată şi cariera dorită (toate acestea foarte succint, fără a mai reveni asupra numelui studentului, respectiv titlului lucrării, dacă au fost deja precizate de membrii comisiei), structura lucrării, cazul practic analizat – metodologie, aport propriu, rezultate -, concluziile lucrării, eventuale limite.

Accentul cade pe partea aplicativă, nu pe cea teoretică. După prezentarea publică, membrii comisiei pun întrebări, iar studentul răspunde, susţinându-şi argumentat poziţia. Dacă membrii comisiei sunt edificaţi ori dacă studentul se abate de la subiect, comisia poate decide scurtarea timpului de expunere şi trecerea la cea de a doua etapa, cea a întrebărilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.