Informatiile sunt aparute pe portalul facultatii si sunt destinate studentilor de la Contabilitate, insa consider ca aceste reguli se preteaza si la celelalte specializari.

Pentru ca , din punct de vedere formal, lucrările de licenţă să fie redactate de studenţii anului III pe o bază cît de cît omogenă, trebuie avute în vedere următoarelor elemente:

 • se lucrează într-un singur fişier;
 • setare font: TNR, 12 pct.; din cînd în cînd, unele cuvinte sau unele idei se pot scrie cu italice sau cu bold;
 • setare paragraf: textul va fi scris la 1,5 rînduri, cu primul rînd indentat la 0,5 cm, fără spaţii înainte şi după paragraf, cu aliniere stînga-dreapta;
 • setare pagină: A4, sus 2cm; jos 2 cm, stînga 2,5 cm, dreapta 2 cm; antet 1 cm, subsol 1 cm;
 • tabelele se identifică prin număr şi titlu (pentru tabele nu trebuie nici o indentare, se scriu la 1 rînd şi se poate folosi un font mai mic de 12 pct.);
 • figurile se identifică prin număr şi titlu;
 • graficele se identifică prin număr şi titlu;
 • este util (dar nu obligatoriu) ca titlurile să fie lucrate ca stiluri, aşa încît şi cuprinsul să se poată face automat;
 • obligatoriu se vor folosi diacritice (caractere româneşti);
 • lucrarea va avea între 30 şi 40 de pagini, cu tot cu anexe, pagină de titlu, cuprins, bibliografie etc. (doar coperţile nu intră în aceste 30 – 40 pagini);
 • lucrarea va cuprinde între 2 şi 4 capitole, la care se adaugă o introducere (nu mai mult de o pagină), concluzii (2-3 pagini) şi bibliografie;
 • cuprinsul apare la început, înainte de introducere;
 • chiar dacă se încurajează abordările pluridisciplinare, nu este obligatoriu un capitol de informatică (pentru cei care au lucrări de contabilitate, analiză, audit, control) sau de contabilitate (pentru cei care au lucrări de informatică, analiză, audit sau control) sau de analiză (pentru cei cu lucrări de contabilitate, informatică, audit, control);
 • se recomandă ca lucrarea să aibă un caracter pronunţat aplicativ – să trateze una sau mai multe aspecte ale contabilităţii, analizei, auditului, informaticii etc. pe exemplul unei firme; se acceptă şi lucrări teoretice sau care tratează date culese de la mai multe organizaţii;
 • este foarte important ca, la preluările de texte, idei, scheme, tabele, figuri etc. din diverse lucrări să se precizeze sursa (în note de subsol);
 • bibliografia trebuie structurată pe cărţi, articole, legislaţie, site-uri internet;
 • nu există nici o recomandare specială în ceea ce priveşte legarea lucrării: poate fi cu spirală, arc, coperţi cartonate etc.
 • lucrarea va fi depusă şi în format electronic (pe CD) în format .DOC (Word), .RTF (WordPad, Word) sau .PDF (Adobe).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.