Ce trebuie sa cuprinda un dosar de inscriere la master

Nu stiu daca la toate facultatile se cer aceleasi acte, dar daca sunteti la FEAA, dosarul de inscriere la master trebuie sa cuprinda:

  • cerere (fisa) de inscriere
  • diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.C.I.
  • certificat de nastere (copie legalizata)
  • certificat de casatorie sau alt document care sa ateste schimbarea numelui, daca este cazul (copie legalizata)
  • adeverinta medicala (standard)
  • diploma de licenta (original) sau adeverinta (pt promotiile la care nu s-au eliberat diplomele)
  • supliment la diploma de licenta sau foaie matricola (original)
  • adeverinta de masterand, pentru masteranzii inscrisi la un (alt) program de master (in alte universitati) sau absolventii unui program de studii aprofundate/scoli postuniversitare
  • trei fotografii de tip carte de identitate

Criteriul de admitere: media anilor din ciclul I * 0,6 + media de la licenta * 0,4.

Taxa de inscriere: 250 lei.

Sa va calculati singuri media de admitere, va trebui sa o treceti pe acea cerere de inscriere.

Succes!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thanks for passing by↓Leave a Reply

More in studiu
Despre fisa de lichidare

Dupa cum stiti, cand terminati facultatea trebuie sa completati o fisa de lichidare pentru a primi o adeverinta cum ca...

Close