Nu stiu daca la toate facultatile se cer aceleasi acte, dar daca sunteti la FEAA, dosarul de inscriere la master trebuie sa cuprinda:

  • cerere (fisa) de inscriere
  • diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.C.I.
  • certificat de nastere (copie legalizata)
  • certificat de casatorie sau alt document care sa ateste schimbarea numelui, daca este cazul (copie legalizata)
  • adeverinta medicala (standard)
  • diploma de licenta (original) sau adeverinta (pt promotiile la care nu s-au eliberat diplomele)
  • supliment la diploma de licenta sau foaie matricola (original)
  • adeverinta de masterand, pentru masteranzii inscrisi la un (alt) program de master (in alte universitati) sau absolventii unui program de studii aprofundate/scoli postuniversitare
  • trei fotografii de tip carte de identitate

Criteriul de admitere: media anilor din ciclul I * 0,6 + media de la licenta * 0,4.

Taxa de inscriere: 250 lei.

Sa va calculati singuri media de admitere, va trebui sa o treceti pe acea cerere de inscriere.

Succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.