Category: studiu

Definitii management

Am vazut ca ati cautat pe blog definitiile cerute pentru lucrarea de azi de la gestiune hoteliera. E cam tarziu acum, dar le scriu pentru cei care au lucrarea de la 7.

Posturile de munca sunt definite ca totalitatea sarcinilor omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii lor, desemnate in mod permanent si organizat, conform particularitatilor unui loc de munca.

Citeste in continuare: Definitii management

Recomandari tehnice in vederea realizarii lucrarii de licenta

Gestiune hoteliera – materia pentru test

Subiectele pentru testarea de la curs – aprilie 2009

Intangibilitatea: diminuarea riscului prin informare

Informarea – chiar dacă de multe ori clientul este cel care solicită să fie informat, acţiunea este obligatorie din partea prestatorului de servicii. Ea poate îmbrăca mai multe forme: verbală – agentul îi explică, îi prezintă clientului destinaţia turistică, facilităţile oferite, detalii asupra unor elemente particulare şi răspunde întrebărilor acestuia; vizual-pasivă, prin postere, afişe şi (cazul frecvent) prin broşuri şi pliante publicitare şi vizual-animată, prin prezentarea de filme sau clipuri publicitare pe ecrane, ecrane TV sau monitoare PC.

Intangibilitatea: diminuarea riscului prin imaginea de marcă

Imaginea de marcă (reputaţia, notorietatea) – influenţează alegerile clientului în condiţiile existenţei unei oferte concurenţiale în cazare sau alimentaţie. Pentru un turist din străinătate care vine în România, o anumită rezonanţă are, de exemplu, „Holliday Inn” şi o alta „Central”, chiar dacă cele două hoteluri au acelaşi număr de stele şi preţuri cu diferenţe nesemnificative. De aici şi efortul permanent pentru hotelieri de a se face cunoscuţi prin nume, marcă, oferta şi calitatea serviciilor, particularităţile ofertei proprii, ş.a.m.d. O marcă de comerţ bine aleasă este un activ preţios pentru orice firmă. Ea permite diferenţierea faţă de concurenţă, este uşor de reţinut şi permite evocarea imaginilor corespondente tipului de serviciu oferit.

Intangibilitatea: diminuarea riscului prin recomandare

Recomandarea – un client satisfăcut va recomanda şi altora un produs de calitate. Potenţiali clienţi apelează de multe ori la cunoştinţe, rude, prieteni, lideri de opinie în realizarea alegerilor lor. Este recunoscut că există comportamente ale unor tipuri de clienţi care aşteaptă ca un produs să fie testat, încercat de alţii şi apoi, la recomandarea lor, devin consumatori efectivi. În aceste cazuri, succesul hotelierului depinde de calitatea serviciului pe care îl prestează.

Intangibilitatea: diminuarea riscului prin furnizarea garanţiilor

În această categorie în sens larg pot fi avute destul de multe în vedere: o anumită clasificare a hotelului (pe stele de exemplu) poate induce un sentiment suplimentar de siguranţă prin faptul că ea a fost realizată de o instituţie specializată recunoscută (în numeroase cazuri aflată sub autoritatea statului); informarea realizată de agentul de turism poate fi o garanţie în plus pentru client; încheierea contractului între prestator şi client este totuşi garanţia cea mai bună că promisiunile făcute de hotelier vor fi respectate. Cu toate acestea, întrucât clientul nu poate testa fără să plătească aceste servicii, el nu va primi niciodată o compensaţie care să acopere eventualele insatisfacţii, dar şi pierderile (financiare, de timp) generate de servicii proaste de cazare sau alimentaţie. Un singur exemplu: cât de mare ar trebui să fie despăgubirea financiară plătită unui client care s-a îmbolnăvit în urma consumului unui preparat alimentar infestat?
Citeste in continuare: Gestiune hoteliera – materia pentru test

Modele de proiecte – NU MAI ESTE VALABIL

Ma uitam astazi prin folderul meu cu proiecte, suporturi de curs si alte materiale pe care le-am folosit la facultate si m-am gandit ca poate reusesc sa ajut si pe altii cu ce am lucrat eu. Nu pentru copiere, ci ca ajutor, ca un model ca sa stiti ce trebuie facut. Eu n-am avut astfel de ajutoare si a trebuit sa caut pe internet si nu mereu gaseam (apropo regielive.ro este de mare ajutor – gasiti modele de grile, proiecte, etc – dar costa).

Asa ca daca aveti nevoie de modele de proiecte la Marketing, Tehnici promotionale, Managementul turismului, Engleza, Merchandising, Management, Managementul Resurselor Umane, Proiecte economice, Managementul calitatii (cam astea, nu stiu daca am si la alte obiecte, nu m-am uitat foarte atent), daca doriti informatii despre analiza mediului intern, extern, despre teme de licenta, etc. lasati un mesaj la acest post cu adresa de mail si incerc sa va ajut.

Citeste in continuare: Modele de proiecte – NU MAI ESTE VALABIL

Exemplu cuprins licenţă/disertaţie

Exemplificare pe situaţia ipotetică a unei teme legate de Motivarea resurselor umane în organizaţia X.

I. Argument

II. Partea teoretica
Capitolul 1     Motivaţia –factor în explicarea comportamentului uman
1. 1.  Conţinutul şi natura motivaţiei
1. 2.   Implicaţii ale teoriilor motivaţionale asupra comportamentului în muncă
1. 1.   Piramida trebuinţelor al lui Maslow
1. 2.    Teoriile de conţinut
1. 6.    Teoriile de proces
1. 7.    Factorii cognitivi ca variabile explicative ale motivaţiei
1. 3.  Structura motivaţională
1. 1    Motivaţie intrinsecă – motivaţie extrinsecă
1. 2.     Elemente cognitive implicate în structurarea şi funcţionarea motivaţiei
1. 4. Preferinţe motivaţionale – precizări conceptuale
Capitolul 2    Strategii de motivare utilizate în MRU
2. 1. Recompensele băneşti
2. 2.  Motivarea prin redefinirea postului
2. 3.  Motivarea cu resurse minime
Citeste in continuare: Exemplu cuprins licenţă/disertaţie

Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie

Lucrarea de licenta/disertaţie se susţine public, în faţa unei comisii de specialitate.

Susţinerea se realizează în două etape: o primă etapă în care studentul expune succint rezultatele cercetării sale şi o a doua etapă în care are loc un dialog între membrii comisiei şi student. Studenţii vor pregăti din timp un rezumat al expunerii, care să nu depăşească 10 minute, în care să se refere la: titlul temei, motivaţia alegerii, legătura temei cu specializarea urmată şi cariera dorită (toate acestea foarte succint, fără a mai reveni asupra numelui studentului, respectiv titlului lucrării, dacă au fost deja precizate de membrii comisiei), structura lucrării, cazul practic analizat – metodologie, aport propriu, rezultate -, concluziile lucrării, eventuale limite.

Citeste in continuare: Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie

Sugestii pentru lucrarea de licenţă/disertaţie

  • Rezultatele trebuie prezentate cât mai condensat şi sugestiv (tabele, grafice, diagrame), servind ca bază pentru observaţiile /comentariile /interpretarea lor
  • Pe baza unor serii de observaţii generate de diferitele aspecte ale rezultatelor se formulează concluziile de etapă, conţinând interpretarea psihologică, concluzii care vor servi la stabilirea concluziilor finale. Atenţie: este partea cea mai delicată a cercetării şi demonstrează capacitatea candidatului de a analiza şi interpreta informaţia obţinută, a aplica cunoştinţele acumulate în realitate, capacitatea “unui ochi format” capabil să scoată cât mai mult şi cât mai nuanţat din datele obţinute.
  • Este indicată numerotarea clară a capitolelor, subcapitolelor etc. pentru a-i indica cititorului gradul de generalitate a unui aspect sau altul al lucrării (vezi sistemele utilizate în exemple oferite în final).

Este de dorit respectarea următoarelor principii:

  • Pertinenţa – nu vizaţi subiecte vaste şi tratări exhaustive; fixaţi-vă pe un aspect precis delimitat, realizabil cu forţele unui student;
  • Focalizarea – nu tatonaţi în toate direcţiile (alegând orice vi se pare că se leagă de subiect), ci ghidaţi-vă tot timpul după obiectivul şi ipotezele stabilite;
  • Detaşarea – nu deveniţi sclavii bibliografiei; folosiţi-o şi nu vă lăsaţi folosiţi de ea, copleşind lucrarea de citate; îndrăzniţi comentarea celor citate, precizarea unor opinii personale, comentarii;
  • Fair-play-ul – nu “ajustaţi” şi nu “forţaţi” rezultatele; şi infirmarea unei ipoteze este tot un rezultat ştiinţific; importantă este maniera generală de lucru, corectitudinea ei; trebuie doar să verificaţi ipotezele (dacă se verifică sau nu) şi nu să le demonstraţi (să le faceţi să se verifice) !
  • Sobrietatea – redactaţi într-un stil impersonal (nu “mi-am făcut…”am aplicat…”, ci “s-a făcut…”, “s-a aplicat …“), dar daţi o notă personală lucrării prin modul de prezentare, observaţiile şi comentariile pe care le faceţi.

Citeste in continuare: Sugestii pentru lucrarea de licenţă/disertaţie