Category: studiu

Proiecte economice in turism

Numele proiectului: Proiecte economice in turism – orasul pe care vi-l alegeti.

Cap I. Potentialul turistic natural

 • localizare, geologie, relief
 • clima
 • hidrografia
 • fauna si vegetatia
 • natura ocrotita

Cap II. Potentialul turistic antropic

1) potentialul turistic cultural si istoric

 • toate vestigiile arheologice, monumente istorice si de arhitectura
 • etnografia si folclorul zonei
 • muzee, case memoriale, institutii de cultura si arta

2) potentialul turistic tehnico economic si socio demografic

 • populatia si asezarile umane
 • institutiile sociale (case de copii, aziluri de batrani, etc)
 • centrele mestesugaresti si de prelucrare traditionala a produselor locale

Citeste in continuare: Proiecte economice in turism

Structura unei teze de licenţă/disertaţie

De regulă o teză de licenta/disertaţie este constituită din patru părţi principale:

I. Rezumatul are rolul de a descrie succint teza, se redactează după finalizarea lucrării şi este o prezentare succintă a motivului alegerii temei, a perspectivei teoretice din care a fost abordată, a designului cercetării, a principalelor date şi a principalelor concluzii ale cercetării (1 – 3 pag.).
Poate fi prezentat de 1 -3 pagini în care:

 • în primul paragraf (5 -7 rânduri), se justifică de ce s-a ales acea temă (importanţa /provocarea problemei, necesitatea clarificării unor aspecte sau a verificării unor ipoteze etc.
 • 2 – 5 paragrafe (maximum 10 rânduri fiecare) se prezintă cele 2 – 5 concepte principale pornind de la care s-a realizat partea practică. Se precizează conceptul, perspectiva din care este analizat şi eventuale aspecte particulare /conotaţii /situaţii specifice la care el este raportat.
 • paragraful în care se precizează ideea pusă în discuţie şi se descriu principalele ipoteze;
 • paragraful în care se rezumă designul investigativ;
 • 2 –3 paragrafe în care se prezintă principalele rezultate obţinute şi interpretarea acestora, confirmarea sau infirmarea ipotezelor (maximum 15 fraze);
 • paragraful de încheiere cu precizarea unor repere ale investigaţiilor viitoare şi concluzii finale;

II. Partea teoretica are menirea de a preciza şi analiza fundamentul şi statutul teoretic al problemei cercetate, de a contura poziţia subiectului ales în problematica teoretică. Este o dovadă /măsura a capacităţii studentului de a defini principalele concepte utilizate, de a analiza aceste concepte şi de a opera cu acestea, de a folosi paradigme interpretative, de a prezenta critic literatura bibliografică consultată etc. (maximum 10 pagini). Este de preferat să fie organizată sub forma unor capitole distincte, în funcţie de principalele concepte sau probleme teoretice analizate şi să fie încheiată de un capitol sinteză care să pună în evidenţă elementele de congruenţă /conexiune, elementele comune ale problematicii analizate sau care să decupeze un anumit aspect al acestei problematici, pregătind trecerea la prezentarea propriei cercetări.

Citeste in continuare: Structura unei teze de licenţă/disertaţie

Plan proiect gestiune hoteliera

Trebuie ales un hotel mai deosebit, de minim 4 stele. Proiectul va fi 100% practic, fara teorie.

Cap I. Prezentarea generala a hotelului

 • amplasarea hotelului
 • relatiile hotelului cu mediul extern (oferta, cererea si concurenta)

Cap II. Prezentarea serviciilor hoteliere

 • serviciul de baza
 • serviciile periferice
 • serviciile de baza derivate

Cap III. Prezentarea produsului hotelier ca parte a produsului turistic

 • pe scurt: elementele componente ale produsului turistic
 • pe larg: elementele componente ale produsului hotelier

Cap IV. Gestiunea suportului material

 • spatiile destinate clientelei
 • spatiile de serviciu
 • amplasarea spatiilor

Cap V. Functia rezervare

 • de prezentat modalitatile de rezervare la acest hotel
 • de descris serviciul front office conform schemei “Interactiunea dintre clienti si front office”

Citeste in continuare: Plan proiect gestiune hoteliera

Plan proiect marketing turistic

Cuprins

Rezumat introductiv/motivaţie (0,5 p)

Cap. 1 Prezentarea destinaţiei
1.1 Prezentare generală(0,1 p)
1.2 Motivaţii de alegere a destinaţiei (0,1 p)

Cap. 2 Analiza pieţei
2.1 Identificarea pieţei (tipuri de piaţă, starea cererii, dimensiunile pieţei, perspective de dezvoltare, concurenţa) (0,5 p)
2.2 Segmentarea pieţei (criterii, modalităţi) (0,3 p)
2.3 Piaţa ţintă (0,1 p)
2.4 Factori care influenţează comportamentul consumatorului (0,7 p)

Citeste in continuare: Plan proiect marketing turistic

Evaluare marketing turistic

Nota finala se calculeaza in felul urmator: 60% evaluare pe parcurs si 40% examen.

Activitati:
1) Aplicatie cercetare (se va lucra in echipele de proiect) – 1 pct
2) proiect parte scrisa (se preda in sapt 12) – 7 pct
3) prezentare proiect (sapt 12-13) – 2 pct

 • Echipele la proiect trebuie fixate până în a treia săptămână (2 – 7 martie).
 • Cei care nu anunţă echipele până în săptămâna 4 inclusiv, vor pierde 2 puncte din punctajul proiectului.

Citeste in continuare: Evaluare marketing turistic

Despre master

Am gasit ieri pe portalul facultatii specializarile de la master (la Universitatea Alexandru Ioan Cuza).

M-am mirat de cat de entuziasmata am fost…dupa atatia ani de invatat ma asteptam sa fiu plictisita, sa nu mai vreau sa continui. Totusi am fost motivata de obiectele extrem de interesante si de profesori. Deja am ales un obiect si, desi voi lucra, chiar vreau sa imi fac timp sa ma ocup serios de el.

Acestea sunt specializarile: Citeste in continuare: Despre master

Modele grila mng comert

Nu avem pentru examen capitolele 3,5,9.

1.Comertul aprovizioneaza cu marfuri
a)    numai populatia
b)    consumatorii finali
c)    consumatorii intermediari
d)    pe interprinzatori

2.Baza schimbului de marfuri o constutuie existenta
a)    diviziunii sociale a muncii
b)    autonomiei si independentei producatorilor
c)    comertului
d)    negustorilor
e)    diviziunii sociale a muncii, autonomiei si independentei producatorilor

3. Afirmatiile urmatoare sunt adevarate
a)    orice schimb de bunuri este act de comert
b)    nu orice schimb de bunuri este act de comert
c)    orice act de comert este act de schimb
d)    nu orice act de comert este si un act de schimb

4.Care din urmatoarele enunturi sunt functii ale comertului
a)    realizarea valorica a marfurilor
b)    asigurarea integritatii marfurilor
c)    asigurarea continuitatii reproductive economice
d)    asigurarea transporturilor

5.Locul comertului in economie poate fi apreciat prin
a)    cifra de afaceri
b)    volumul si ponderea resurselor
c)    contributia la dezvoltarea economiei
d)    numarul de magazine in functiune

6.Dupa locul ocupat in circulatia marfurilor putem deosebi urmatoarele forme de comert
a)    cu capital privat
b)    cu ridicata (en gross)
c)    cooperatist
d)    cu amanuntul

7.Firmele angrosiste comercializeaza bunuri
a)    numai de consum intermediar
b)    bunuri de consum intermediar si….
c)    in partizi relativ mici
d)    in partizi mari

8.Urmatoarele afirmatii referitoare la comertul angrosist sunt adevarate
a)    incheie circuitul marfurilor
b)    nu incheie circuitul marfurilor
c)    efectueaza un insemnat volum de operatii tehnice
d)    nu se efectueaza operatii cu caracter tehnic

9.Alegerea unui circuit de distributie depinde de
a)    costul transporturilor
b)    starea infrastructurii de transport
c)    tipul relatiilor contractuale dintre firmele partenere
d)    capacitatea mijloacelor de transport

10.Care din urmatoarele enunturi reprezinta avantaje oferite de angrosisti producatorilor
a)    le alimenteaza fluxurile banesti
b)    le ofera servicii logistice
c)    contribuie la regularizarea activitatii lor de productie
d)    le ofera bonificatii
Citeste in continuare: Modele grila mng comert