Tag: licenta

Sugestii pentru lucrarea de licenţă/disertaţie

 • Rezultatele trebuie prezentate cât mai condensat şi sugestiv (tabele, grafice, diagrame), servind ca bază pentru observaţiile /comentariile /interpretarea lor
 • Pe baza unor serii de observaţii generate de diferitele aspecte ale rezultatelor se formulează concluziile de etapă, conţinând interpretarea psihologică, concluzii care vor servi la stabilirea concluziilor finale. Atenţie: este partea cea mai delicată a cercetării şi demonstrează capacitatea candidatului de a analiza şi interpreta informaţia obţinută, a aplica cunoştinţele acumulate în realitate, capacitatea “unui ochi format” capabil să scoată cât mai mult şi cât mai nuanţat din datele obţinute.
 • Este indicată numerotarea clară a capitolelor, subcapitolelor etc. pentru a-i indica cititorului gradul de generalitate a unui aspect sau altul al lucrării (vezi sistemele utilizate în exemple oferite în final).

Este de dorit respectarea următoarelor principii:

 • Pertinenţa – nu vizaţi subiecte vaste şi tratări exhaustive; fixaţi-vă pe un aspect precis delimitat, realizabil cu forţele unui student;
 • Focalizarea – nu tatonaţi în toate direcţiile (alegând orice vi se pare că se leagă de subiect), ci ghidaţi-vă tot timpul după obiectivul şi ipotezele stabilite;
 • Detaşarea – nu deveniţi sclavii bibliografiei; folosiţi-o şi nu vă lăsaţi folosiţi de ea, copleşind lucrarea de citate; îndrăzniţi comentarea celor citate, precizarea unor opinii personale, comentarii;
 • Fair-play-ul – nu “ajustaţi” şi nu “forţaţi” rezultatele; şi infirmarea unei ipoteze este tot un rezultat ştiinţific; importantă este maniera generală de lucru, corectitudinea ei; trebuie doar să verificaţi ipotezele (dacă se verifică sau nu) şi nu să le demonstraţi (să le faceţi să se verifice) !
 • Sobrietatea – redactaţi într-un stil impersonal (nu “mi-am făcut…”am aplicat…”, ci “s-a făcut…”, “s-a aplicat …“), dar daţi o notă personală lucrării prin modul de prezentare, observaţiile şi comentariile pe care le faceţi.

Citeste in continuare: Sugestii pentru lucrarea de licenţă/disertaţie

Structura unei teze de licenţă/disertaţie

De regulă o teză de licenta/disertaţie este constituită din patru părţi principale:

I. Rezumatul are rolul de a descrie succint teza, se redactează după finalizarea lucrării şi este o prezentare succintă a motivului alegerii temei, a perspectivei teoretice din care a fost abordată, a designului cercetării, a principalelor date şi a principalelor concluzii ale cercetării (1 – 3 pag.).
Poate fi prezentat de 1 -3 pagini în care:

 • în primul paragraf (5 -7 rânduri), se justifică de ce s-a ales acea temă (importanţa /provocarea problemei, necesitatea clarificării unor aspecte sau a verificării unor ipoteze etc.
 • 2 – 5 paragrafe (maximum 10 rânduri fiecare) se prezintă cele 2 – 5 concepte principale pornind de la care s-a realizat partea practică. Se precizează conceptul, perspectiva din care este analizat şi eventuale aspecte particulare /conotaţii /situaţii specifice la care el este raportat.
 • paragraful în care se precizează ideea pusă în discuţie şi se descriu principalele ipoteze;
 • paragraful în care se rezumă designul investigativ;
 • 2 –3 paragrafe în care se prezintă principalele rezultate obţinute şi interpretarea acestora, confirmarea sau infirmarea ipotezelor (maximum 15 fraze);
 • paragraful de încheiere cu precizarea unor repere ale investigaţiilor viitoare şi concluzii finale;

II. Partea teoretica are menirea de a preciza şi analiza fundamentul şi statutul teoretic al problemei cercetate, de a contura poziţia subiectului ales în problematica teoretică. Este o dovadă /măsura a capacităţii studentului de a defini principalele concepte utilizate, de a analiza aceste concepte şi de a opera cu acestea, de a folosi paradigme interpretative, de a prezenta critic literatura bibliografică consultată etc. (maximum 10 pagini). Este de preferat să fie organizată sub forma unor capitole distincte, în funcţie de principalele concepte sau probleme teoretice analizate şi să fie încheiată de un capitol sinteză care să pună în evidenţă elementele de congruenţă /conexiune, elementele comune ale problematicii analizate sau care să decupeze un anumit aspect al acestei problematici, pregătind trecerea la prezentarea propriei cercetări.

Citeste in continuare: Structura unei teze de licenţă/disertaţie

Tot despre licenta

Zilele astea numai la licenta ma gandesc. 🙂 A trecut de mult momentul in care ar fi trebuit sa ma apuc de lucru si nu mai am foarte mult pana cand trebuie sa i-o prezint profesorului.

Cu toate acestea nu consider lucrarea de licenta o corvoada. Am avut grija sa-mi aleg o tema care ma intereseaza, despre care stiu ce sa scriu si unde sunt indrumata si de unul dintre cei mai buni profesori din universitate. Nu mi-am ales profesorul dintre cei cu care am facut la clasa si despre care stiam ca este “dragut” sau “permisiv”. Mi-am ales un profesor despre care auzisem multe, care a reusit sa faca ceva in viata lui si care este si un bun practician.

Citeste in continuare: Tot despre licenta