Tag: proiect

Exemplu cuprins licenţă/disertaţie

Exemplificare pe situaţia ipotetică a unei teme legate de Motivarea resurselor umane în organizaţia X.

I. Argument

II. Partea teoretica
Capitolul 1     Motivaţia –factor în explicarea comportamentului uman
1. 1.  Conţinutul şi natura motivaţiei
1. 2.   Implicaţii ale teoriilor motivaţionale asupra comportamentului în muncă
1. 1.   Piramida trebuinţelor al lui Maslow
1. 2.    Teoriile de conţinut
1. 6.    Teoriile de proces
1. 7.    Factorii cognitivi ca variabile explicative ale motivaţiei
1. 3.  Structura motivaţională
1. 1    Motivaţie intrinsecă – motivaţie extrinsecă
1. 2.     Elemente cognitive implicate în structurarea şi funcţionarea motivaţiei
1. 4. Preferinţe motivaţionale – precizări conceptuale
Capitolul 2    Strategii de motivare utilizate în MRU
2. 1. Recompensele băneşti
2. 2.  Motivarea prin redefinirea postului
2. 3.  Motivarea cu resurse minime
Citeste in continuare: Exemplu cuprins licenţă/disertaţie

Plan proiect gestiune hoteliera

Trebuie ales un hotel mai deosebit, de minim 4 stele. Proiectul va fi 100% practic, fara teorie.

Cap I. Prezentarea generala a hotelului

 • amplasarea hotelului
 • relatiile hotelului cu mediul extern (oferta, cererea si concurenta)

Cap II. Prezentarea serviciilor hoteliere

 • serviciul de baza
 • serviciile periferice
 • serviciile de baza derivate

Cap III. Prezentarea produsului hotelier ca parte a produsului turistic

 • pe scurt: elementele componente ale produsului turistic
 • pe larg: elementele componente ale produsului hotelier

Cap IV. Gestiunea suportului material

 • spatiile destinate clientelei
 • spatiile de serviciu
 • amplasarea spatiilor

Cap V. Functia rezervare

 • de prezentat modalitatile de rezervare la acest hotel
 • de descris serviciul front office conform schemei “Interactiunea dintre clienti si front office”

Citeste in continuare: Plan proiect gestiune hoteliera

Plan proiect marketing turistic

Cuprins

Rezumat introductiv/motivaţie (0,5 p)

Cap. 1 Prezentarea destinaţiei
1.1 Prezentare generală(0,1 p)
1.2 Motivaţii de alegere a destinaţiei (0,1 p)

Cap. 2 Analiza pieţei
2.1 Identificarea pieţei (tipuri de piaţă, starea cererii, dimensiunile pieţei, perspective de dezvoltare, concurenţa) (0,5 p)
2.2 Segmentarea pieţei (criterii, modalităţi) (0,3 p)
2.3 Piaţa ţintă (0,1 p)
2.4 Factori care influenţează comportamentul consumatorului (0,7 p)

Citeste in continuare: Plan proiect marketing turistic